miércoles, 23 de mayo de 2012

AUTOAVALUACIÓ
            Som Roberto Roig Espí, Rafa Dordà Vidal, Pablo Revert Pedrón i Carles Blasco Peris, anem a presentar la nostra autoavaluació de forma conjunta al igual que hem fet el nostre blog al llarg d’aquest curs.
            El blog va nàixer el primer dia de classe, en el moment en el que el professor va explicar  les modalitats es vam agrupar quatre amics i varem triar la modalitat “A” per a crear un blog conjuntament. Dies després es varem reunir tots, i pensarem un nom, “Rorapaca”, com treballar,... Es preguntareu, ¿que vol dir Rorapaca? Si es fixeu son les inicials dels nostres noms ordenats del mes major edat al menor d’edat. La nostra manera de treballar fou la següent: cada vegada que ens disposàvem a realitzar una entrada en el nostre blog es reuníem els quatre membres, decidíem sobre quin tema parlar, debatíem i contrastàvem opinions. El que no fèiem era repartir-nos la feina, fer cadascú una entrada diferent; el nostre objectiu era, és i serà tindre punts de vista diferents per a poder contrastar opinions, aprendre dels demés i els demés de mi.
            La manera d’enfocar aquesta assignatura ens pareix “peculiar”, ja que es la primera vegada que la nostra eina de treball i ensenyament era a través d’un blog. L’idea de crear una comunitat d’aprenentatge es molt bona, però es complicat que tots els coneixements aportats aquesta comunicat arriben a tots els usuaris per que hi han molts. Segur que hi ha molts coneixements, experiències, vivències molt interessant... que nosaltres ens hem perdut.
El que nosaltres hem aprés son les moltes possibilitats que pot tindre un blog, van des de sols paraules fins a poder compartir vídeos, fotos, música, vivències, experiències... Però aquest format de treball també  ens ha creat incerteses (sobretot al principi) com, ¿que hi ha que fer? ¿que tinguem que fer? ¿estarà be el que hem fet? ¿açò que fem serveix per alguna cosa?...  Hem aprés també com els demés podem aprendre de nosaltres al mateix temps que nosaltres dels demés, es dir aprendre tots de tots. Una de les coses que mes volem ressaltar es que la nostra manera de veure el procés d’ensenyança -  aprenentatge ha canviat. Pensem que per a que hi haja qualitat en l’ensenyança no a de recaure tot el pes educatiu sobre el professor, si no que els alumnes han de participar d’una manera mes activa en les classes, ja que es molt mes enriquidor. Un bon exemple el vam veure els últims dies de classe, proposat per el nostre professor; una caixa soles a penes la podem veure, però si portem tots una caixa ja no es una caixa, sinó una muntanya de caixes. Creguem que es essencial que per a que els subjectes participen de una manera activa, els alumnes tenen que estar motivats per la tasca. Una part d’aquesta motivació te que estar dins de cada alumne però pensem que el professor a d’ajudar a traure-la.
            El que hem fet per aprendre es  anar a les classes tant teòriques com pràctiques i entrar als blogs per veure que han fet els nostres companys. Sincerament nosaltres no hem aportat molts comentaris, però açò no vol dir que no hem aprés. Per a que els nostres companys aprenguem de nosaltres hem intentat fer entrades en el blog interessants que aportem coneixements i punts de vista sobre temes vist a classe.
            Per concloure la nostra autoavaluació, si fora possible no ens qualificaríem, però ja que els professor ens ho ha demanat farem aquest esforç. Considerem que es molt difícil posar-nos una nota concreta, valorar els coneixements que hem aprés i que hem pogut aportar, ja que es molt abstracte, però per tot el que hem dit fins ara, sincerament pensem que la nostra qualificació podria estar en un 6.
No hay comentarios:

Publicar un comentario